Asfaltkapell hydraulikk

Hydraulisk asfaltkapell er en løsning som betjenes hydraulisk, dvs. via hydraulikken på bilen/henger. Asfaltkapellet åpnes fra midten og ut til begge sider og passer til alt fra asfaltbaljer til vekselflak. Stativet er galvanisert og bygger ca. 300mm i høyden i lukket posisjon.

Ta kontakt